Delegering av myndighet til Forsvarsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet til å gi konsesjon for anløp av reaktordrevne fartøyer etter atomenergiloven § 4.

DatoFOR-1999-11-05-1144
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertAvd I 1999 2560
Ikrafttredelse05.11.1999
Sist endretFOR-2005-02-18-218
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1972-05-12-28-§4
Kunngjort
KorttittelDelegering etter atomenergiloven

Fastsatt ved Regjeringens res. 5. november 1999. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet. Endret 18 feb 2005 nr. 218 (bl.a tittel). 

Kongens myndighet etter atomenergiloven § 4 til å gi konsesjon for anløp av reaktordrevne fartøyer delegeres til departementsnivå.

Søknader om konsesjon for anløp av militære fartøyer skal behandles av Forsvarsdepartementet, og søknader om konsesjon for anløp av sivile fartøyer skal behandles av Helse- og omsorgsdepartementet.

0Endret ved forskrift 18 feb 2005 nr. 218.