Delegering av myndighet til Kirkerådet etter forskrift av 17. april 1998 nr. 338 om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten § 10.

DatoFOR-1999-11-19-1632
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2001 hefte 2
Ikrafttredelse19.11.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1998-04-17-338-§10, LOV-1996-06-07-31-§2, LOV-1814-05-17-§16
Kunngjort13.03.2001
KorttittelDeleg. til Kirkerådet - døvemenigheter og -prester

Fastsatt av Kirkemøtet 19. november 1999 med hjemmel i forskrift av 17. april 1998 nr. 338 om ordning for døvemenigheter og døvepresttjenesten § 10. 

Kirkemøtet delegerer til Kirkerådet å fastsette regler om sammensetning av og valg til de døvekirkelige organer, og om formene for deres virksomhet, etter forslag fra Døvekirkenes fellesråd og på bakgrunn av resultatet av høringsrunden til endringer i forskrift av 17. april 1998 nr. 338.