Vedtak om endring av Finans- og tolldepartementets navn - delegering av myndighet.

DatoFOR-1999-12-03-1203
DepartementStatsministerens kontor
PublisertAvd I 1999 2839
Ikrafttredelse01.01.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1909-03-23
Kunngjort
KorttittelForskrift om navneendring - Finansdepartementet

Fastsatt ved kgl.res. 3. desember 1999. Fremmet av Statsministerens kontor. 

1. Finans- og tolldepartementets navn endres til Finansdepartementet, forkortet som før til FIN. Endringen gjennomføres med virkning fra 1. januar 2000.
2. Delegering til Finansdepartementet til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som nødvendig følger av navneendringen.