Delegering av myndighet til Finans- og tolldepartementet etter lov om betalingssystemer m.v.

DatoFOR-1999-12-17-1344
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1999 3117
Ikrafttredelse17.12.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-12-17-95-§5-1, LOV-1999-12-17-95-§5-3, LOV-1999-12-17-95-§6-1
Kunngjort
KorttittelDeleg. til FIN etter betalingssystemloven

Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 1999. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Kongens myndighet til å sette lov av 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v. i kraft delegeres til Finansdepartementet.

Med departementet skal i lovens §§ 5-1, 5-3 tredje ledd og 6-1 annet ledd forstås Finansdepartementet.