Ikrafttredelse av lov av 17. desember 1999 nr. 96 om endringer i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (eierbegrensningsregler og holdingmodell).

DatoFOR-1999-12-17-1345
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 1999 3118
Ikrafttredelse17.12.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-12-17-96
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av lov 1999:96 (endr. i finansvl.)

Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 1999. Fremmet av Finans- og tolldepartementet. 

Lov av 17. desember 1999 nr. 96 om endringer i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (eierbegrensningsregler og holdingmodell) trer i kraft 17. desember 1999.

Kongens myndighet etter § 2-2 annet ledd nytt nr. 10 og § 2a-16 første ledd delegeres til Finansdepartementet.