Delegering av myndighet til Landbruksdepartementet etter lov av 9. november 1956 nr. 4 om avgift på skogsvirke til fremme av fellestiltak for skogbruket.

DatoFOR-2000-01-21-51
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 2000 99
Ikrafttredelse21.01.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1956-11-09-4
Kunngjort
KorttittelDelegering til Landbruksdepartementet

Fastsatt ved kgl.res. 21. januar 2000 med hjemmel i lov av 9. november 1956 nr. 4 om avgift på skogsvirke til fremme av fellestiltak for skogbruket. Fremmet av Landbruksdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 9. november 1956 nr. 4 om avgift på skogsvirke til fremme av fellestiltak for skogbruket delegeres i sin helhet til Landbruksdepartementet.