Delegering av fullmakt til vedkommende departement til å foreta senere oppnevnelser og til å løse medlemmene av kongelig oppnevnte kommisjoner, utredningsutvalg, styrer, råd samt lignende organer fra sine verv, og til å foreta senere endringer i mandat for kommisjoner, utredningsutvalg, styrer, råd samt lignende organer.

DatoFOR-2000-01-28-67
DepartementStatsministerens kontor
PublisertAvd I 2000 127
Ikrafttredelse28.01.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§12
Kunngjort
KorttittelDeleg. til departementene mht styrer, råd mv

Fastsatt ved kgl.res. 28. januar 2000. Fremmet av Statsministerens kontor. 

Delegering av fullmakt til vedkommende departement til å foreta senere oppnevnelser og til å løse medlemmene av kongelig oppnevnte kommisjoner, utredningsutvalg, styrer, råd samt lignende organer fra sine verv.

Delegering av fullmakt til vedkommende departement til å foreta senere endringer i mandat for kommisjoner, utredningsutvalg, styrer, råd samt lignende organer.