Forskrift om delegering av myndighet til Vegdirektoratet.

DatoFOR-2000-02-16-190
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 2000 530
Ikrafttredelse16.02.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§28
Kunngjort
KorttittelDeleg. til Vegdirektoratet etter vegtrl.

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 16. februar 2000 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 28 annet ledd. 

Samferdselsdepartementets myndighet etter vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr. 4 § 28 annet ledd delegeres til Vegdirektoratet med virkning fra 16. februar 2000.