Forskrift om delegering til Forsvarsdepartementet etter lov om aldersgrenser for yrkesbefal i Forsvaret.

DatoFOR-2000-03-24-291
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertAvd I 2000 668
Ikrafttredelse24.03.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1973-06-08-36-§3
Kunngjort
KorttittelDeleg. etter lov om aldersgrense for yrkesbefal

Fastsatt ved kgl.res. 24. mars 2000 med hjemmel i lov av 8. juni 1973 nr. 36 om aldersgrenser for yrkesbefal i Forsvaret § 3. Fremmet av Forsvarsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 8. juni 1973 nr. 36 om aldersgrenser for yrkesbefal i Forsvaret § 3 delegeres til Forsvarsdepartementet.