Forskrift om delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven.

DatoFOR-2000-03-31-296
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 2000 676
Ikrafttredelse31.03.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§16-1, LOV-1993-06-11-101-§16-2, LOV-1993-06-11-101-§16-3, LOV-1993-06-11-101-§16-4, LOV-1993-06-11-101-§16-5, FOR-1994-07-15-691
Kunngjort
KorttittelDelegering etter luftfartsloven

Fastsatt ved kgl.res. 31. mars 2000. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Samferdselsdepartementet delegeres myndighet til å foreta endringer i forskrift av 15. juli 1994 nr. 691 om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område begrenset til Vedlegg II til Rådsforordning (EØF) nr. 3922/1991 av 16. desember 1991.