Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter ligningsloven § 4-4 nr. 7.

DatoFOR-2000-05-11-427
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 2000 958
Ikrafttredelse11.05.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§4-4
Kunngjort
KorttittelDeleg. til SKD etter ligningsloven

Fastsatt av Finansdepartementet 11. mai 2000 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-4 nr. 7, 2. punktum. 

Myndigheten til å fastsette forskrifter etter lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-4 nr. 7 annet punktum delegeres til Skattedirektoratet, med virkning straks.