Delegering av myndighet til å gi godkjenning etter finansavtaleloven § 4 annet ledd.

DatoFOR-2000-05-19-441
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertAvd I 2000 997
Ikrafttredelse19.05.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-06-25-46-§4
Kunngjort
KorttittelDelegering til JD etter finansavtaleloven

Fastsatt ved kgl.res. 19. mai 2000 med hjemmel i lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 4 annet ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Myndigheten til å gi godkjenning etter lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 4 annet ledd delegeres til Justis- og politidepartementet.