Delegering av myndighet til Helse- og omsorgsdepartementet til å innføre og fastsette tilsynsavgift og behandlingsgebyr for behandling av konsesjonssøknad etter atomenergiloven.

DatoFOR-2000-05-19-444
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertAvd I 2000 997
Ikrafttredelse19.05.2000
Sist endretFOR-2005-02-18-218
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1972-05-12-28-§57
Kunngjort
KorttittelDelegering til HOD etter atomenergiloven

Fastsatt ved kgl.res. 19. mai 2000 med hjemmel i lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet § 57 nr. 3. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet. Endret 18 feb 2005 nr. 218 (bl.a tittel). 

Helse- og omsorgsdepartementet delegeres myndighet til å innføre og fastsette tilsynsavgift og behandlingsgebyr for behandling av konsesjonssøknad etter lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet § 57 nr. 3.

0Endret ved forskrift 18 feb 2005 nr. 218.