Delegering av myndighet til Sosial- og helsedepartementet etter lov om apotek (apotekloven).

DatoFOR-2000-06-02-565
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertAvd I 2000 1170
Ikrafttredelse02.06.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-06-02-39-§10-1
Kunngjort
KorttittelDelegering til SHD etter apotekloven

Fastsatt ved kgl.res. 2. juni 2000 med hjemmel i lov av 2. juni 2000 nr. 39 om apotek (apotekloven) § 10-1. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 2. juni 2000 nr. 39 om apotek (apotekloven) § 10-1 til å sette loven i kraft delegeres til Sosial- og helsedepartementet.