Delegering av myndighet til Finansdepartementet til å gi forskrift om overgangsbestemmelser etter lov om endringer i verdipapirfondloven m.v.

DatoFOR-2000-06-16-578
DepartementFinansdepartementet
PublisertAvd I 2000 1181
Ikrafttredelse16.06.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-06-16-40
Kunngjort
KorttittelDelegering til FIN etter verdipapirfondloven mv.

Fastsatt ved kgl.res. 16. juni 2000 med hjemmel i lov av 16. juni 2000 nr. 40 om endringer i verdipapirfondloven m.v. romertall V annet ledd. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet til å gi forskrift om overgangsbestemmelser etter lov av 16. juni 2000 nr. 40 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond m.v. romertall V annet ledd delegeres til Finansdepartementet.