Delegering av myndighet til Landbruksdepartementet etter lov om kornforvaltning m.v.

DatoFOR-2000-06-23-586
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertAvd I 2000 1248
Ikrafttredelse01.07.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-01-21-7
Kunngjort
KorttittelDelegering til LD etter kornforvaltningsloven

Fastsatt ved kgl.res. 23. juni 2000 med hjemmel i lov av 21. januar 2000 nr. 7 om kornforvaltning m.v. Fremmet av Landbruksdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 21. januar 2000 nr. 7 om kornforvaltning m.v. delegeres til Landbruksdepartementet, med ikrafttredelse 1. juli 2000.