Delegering av myndighet til Statens medieforvaltning etter kringkastingsloven.

DatoFOR-2000-07-25-788
DepartementKulturdepartementet
PublisertAvd I 2000 1757
Ikrafttredelse25.07.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-12-04-127-§2-1
Kunngjort
KorttittelDeleg. av myndighet etter kringkastingsloven

Fastsatt av Kulturdepartementet 25. juli 2000 med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 2-1 annet ledd. 

Statens medieforvaltning delegeres myndigheten til å gi konsesjon til drift av radio på langbølge.

Dette delegeringsvedtak trer i kraft fra og med 25. juli 2000.