Delegering av myndighet til Olje- og energidepartementet etter lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. § 27 og lov om vassdragsreguleringer § 10 nr. 3, annet ledd.

DatoFOR-2000-08-25-880
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2000 1890
Ikrafttredelse25.08.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1917-12-14-16-§27, LOV-1917-12-14-17-§10
Kunngjort
KorttittelDeleg. etter industrikonsl. og vdrregll.

Fastsatt ved kgl.res. 25. august 2000 med hjemmel i lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. § 27 og lov av 14. desember 1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer § 10 nr. 3, annet ledd. 

Olje- og energidepartementet delegeres fullmakt til å endre konsesjonsvilkår etter lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v.§ 27 og lov 14. desember 1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer § 10 nr. 3, annet ledd.