Tilbakeføring av myndighet som klageorgan i telekommunikasjonssaker av konkurransemessig karakter, opphevelse av myndighet etter teleloven.

DatoFOR-2000-09-29-971
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2000 2228
Ikrafttredelse29.09.2000
Sist endret
EndrerFOR-1997-02-28-148
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-06-23-39-§9-1, LOV-1995-06-23-39-§10-3.
Kunngjort
KorttittelDelegeringer etter teleloven

Fastsatt ved kgl.res. 29. september 2000. Fremmet av Statsministerens kontor. 

1.Tilbakeføring av myndighet som klageorgan i telekommunikasjonssaker av konkurransemessig karakter fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet til Samferdselsdepartementet.
2.Opphevelse av delegering til Arbeids- og administrasjonsdepartementet av myndighet etter lov av 23. juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon (teleloven) § 9-1 og § 10-3.