Delegering av Samferdselsdepartementets myndighet etter kgl.res. av 15. september 2000 nr. 905 til Luftfartstilsynet.

DatoFOR-2000-10-04-1052
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2000 2315
Ikrafttredelse04.10.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§15-3, LOV-1993-06-11-101-§16-1, FOR-2000-09-15-905
Kunngjort
KorttittelDeleg. til Luftfartstilsynet etter luftl.

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 4. oktober 2000 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 15-3, jf. kgl.res. av 15. september 2000 nr. 905. 

Samferdselsdepartementets myndighet etter kgl.res. av 15. september 2000 nr. 905 til å gi forskrift etter lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 16-1 første ledd, vedrørende Rdir. 1992/14/EØF av 2. mars 1992 - med senere endringer - om begrensning av operasjoner med fly (støykrav m.m.), er delegert til Luftfartstilsynet 4. oktober 2000.