Delegering av myndighet til Fiskeridirektoratet etter forskrift om forvaltning av sel på norskekysten § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11 og § 12.

DatoFOR-2000-11-01-1701
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2001 hefte 14
Ikrafttredelse01.11.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1983-06-03-40-§4, LOV-1983-06-03-40-§9, LOV-1983-06-03-40-§13, LOV-1983-06-03-40-§24, LOV-1951-12-14-1-§3, FOR-1996-05-06-414-§4, FOR-1996-05-06-414-§5, FOR-1996-05-06-414-§6, FOR-1996-05-06-414-§7, FOR-1996-05-06-414-§8, FOR-1996-05-06-414-§9, FOR-1996-05-06-414-§10, FOR-1996-05-06-414-§11, FOR-1996-05-06-414-§12
Kunngjort07.12.2001
KorttittelDeleg. til Fiskeridirektoratet om seljakt

Fastsatt av Fiskeridepartementet 1. november 2000 med hjemmel i forskrift av 6. mai 1996 nr. 414 om forvaltning av sel på norskekysten § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11 og § 12. 

Fiskeridepartementets kompetanse etter forskrift av 6. mai 1996 nr. 414 om forvaltning av sel på norskekysten delegeres til Fiskeridirektoratet i følgende tilfeller:

-kompetanse til å endre bestemmelsene i forskriften § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11 og § 12.
-kompetanse til å fastsette totalkvoter for jakt på kystsel, jf. forskriften § 5.

Den kompetanse som med dette er delegert, skal utøves i samsvar med regler som er fastsatt i forskriften og de instrukser som måtte bli gitt av departementet.