Delegering av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet etter Stortingets vedtak 14. juni 2000 om delprivatisering og børsnotering av Telenor ASA.

DatoFOR-2000-11-03-1094
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2000 2369
Ikrafttredelse03.11.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingsvedtak
Kunngjort
KorttittelDeleg. av myndighet til NHD - Telenor ASA

Fastsatt ved kgl.res. 3. november 2000. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet. 

Nærings- og handelsdepartementet delegeres myndighet etter Stortingets vedtak 14. juni 2000 om delprivatisering og børsnotering av Telenor ASA.