Delegering av myndighet til Vegdirektoratet etter vegloven § 3 og § 7.

DatoFOR-2000-11-27-1178
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2000 2496
Ikrafttredelse27.11.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-23-§3, LOV-1963-06-21-23-§7
Kunngjort
KorttittelDeleg. til Vegdirektoratet etter vegloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 27. november 2000 med hjemmel i veglov av 21. juni 1963 nr. 23.

I

Samferdselsdepartementet delegerer med dette departementets myndighet til å fatte vedtak om omklassifisering etter veglov § 3 og § 7 til Vegdirektoratet i de tilfeller hvor det er lokal enighet om omklassifisering.

II

Vedtaket trer i kraft 27. november 2000.