Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven).

DatoFOR-2000-12-20-1391
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2000 3123
Ikrafttredelse20.12.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§4-2, LOV-1980-06-13-24-§4-5
Kunngjort
KorttittelDelegering til SKD etter ligningsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2000 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-2 nr. 2 og § 4-5 nr. 6.

I

Finansdepartementets myndighet etter lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-2 nr. 2 til å gi forskrift om hvilke personlige skattytere som skal levere forhåndsutfylt selvangivelse, delegeres til Skattedirektoratet. Videre delegeres Finansdepartementets myndighet etter samme lovs § 4-5 nr. 6 til å gi forskrift om elektronisk levering, herunder bruk av elektronisk signatur, av forhåndsutfylt selvangivelse, til Skattedirektoratet.

II

Delegeringen av myndighet skal ha virkning fra 20. desember 2000.