Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov av 21. desember 2000 nr. 107 om endringer i lov om foretakspensjon m.v.

DatoFOR-2000-12-21-1354
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2000 3013
Ikrafttredelse21.12.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-03-24-16-§2-8, LOV-2000-03-24-16-§3-3, LOV-2000-03-24-16-§9-7, LOV-2000-03-24-16-§9-8 jf LOV-2000-12-21-107
Kunngjort
KorttittelDelegering til FIN etter foretakspensjonsloven

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2000. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter følgende bestemmelser i lov av 21. desember 2000 nr. 107 om endringer i lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon delegeres til Finansdepartementet:

-§ 2-8 tredje ledd,
-§ 3-3 første ledd,
-§ 9-7,
-§ 9-8 første ledd.