Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven).

DatoFOR-2000-12-21-1360
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2000 3055
Ikrafttredelse21.12.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2000-11-24-81-§4-2
Kunngjort
KorttittelDeleg. til FIN etter innskuddspensjonsloven

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2000. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonloven) § 4-2 første ledd delegeres til Finansdepartementet.