Delegering av myndighet til Sosial- og helsedepartementet etter lov av 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. og om endringer i visse lover som følge av EØS-avtalen § 25a.

DatoFOR-2000-12-21-1362
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2000 3056
Ikrafttredelse21.12.2000
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-12-04-132-§25a
Kunngjort
KorttittelDeleg. til SHD etter legemiddelloven

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2000. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. og om endringer i visse lover som følge av EØS-avtalen § 25a delegeres til Sosial- og helsedepartementet.