Overføring av ansvaret fra Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen fra Kommunal- og regionaldepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

DatoFOR-2000-12-21-1363
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2000 3056
Ikrafttredelse01.01.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1909-03-23
Kunngjort
KorttittelOverføring av ansvar fra KRD til AAD

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2000. Fremmet av Statsministerens kontor. 

Statsråd Kosmo overtar med virkning fra 1. januar 2001 bestyrelsen av Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Kommunal- og regionaldepartementet.