Overføring av myndighet til Olje- og energidepartementet etter lov av 1. juli 1927 nr. 1 om registrering av elektriske kraftledninger § 1 annet ledd og § 3a første ledd.

DatoFOR-2001-01-12-25
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2001 hefte 1
Ikrafttredelse12.01.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1927-07-01-1-§1, LOV-1927-07-01-1-§3a
Kunngjort31.01.2001
KorttittelDelegering etter kraftledningsregisterloven

Fastsatt ved kgl.res. 12. januar 2001. Fremmet av Olje- og energidepartementet. 

Myndigheten etter lov av 1. juli 1927 nr. 1 om registrering av elektriske kraftledninger § 1 annet ledd og § 3a første ledd legges til Olje- og energidepartementet.