Delegering av myndighet til Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen etter lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 24c.

DatoFOR-2001-01-12-419
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2001 hefte 6
Ikrafttredelse01.03.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1974-12-20-73-§24c
Kunngjort04.05.2001
KorttittelDeleg. av myndighet etter dyrevernloven § 24c

Fastsatt av Landbruksdepartementet 12. januar 2001 med hjemmel i lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 24c. 

Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen har av Landbruksdepartementet den 12. januar 2001 fått delegert den myndighet til å føre tilsyn med og gi pålegg innenfor slakteriet sitt område som Landbruksdepartementet har etter dyrevernloven § 24c og som trer i kraft 1. mars 2001.