Delegering av myndighet til Olje- og energidepartementet etter lov av 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer § 10 nr. 3 annet ledd.

DatoFOR-2001-01-19-72
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2001 hefte 1
Ikrafttredelse19.01.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1917-12-14-17-§10
Kunngjort13.02.2001
KorttittelDeleg. til OE etter vasdragsreguleringslova

Fastsatt ved kgl.res. 19. januar 2001. Fremmet av Olje- og energidepartementet. 

Kompetansen etter lov av 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer § 10 nr. 3 annet ledd til å bestemme om sak for revisjon av vilkår i konsesjoner om vassdragsreguleringer skal tas opp, delegeres inntil videre til Olje- og energidepartementet.