Delegering av myndighet til å oppheve forskrifter gitt av Finansdepartementet med hjemmel i ligningsloven.

DatoFOR-2001-02-05-116
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2001 hefte 2
Ikrafttredelse05.02.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§4-2, LOV-1980-06-13-24-§6-16
Kunngjort23.02.2001
KorttittelDeleg. av myndighet til å oppheve forskrifter

Fastsatt av Finansdepartementet 5. februar 2001 med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-2 og § 6-16. 

Finansdepartementet delegerer med dette myndighet til Skattedirektoratet til å oppheve følgende forskrifter fastsatt av Finansdepartementet med hjemmel i lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-2 og § 6-16:

-Forskrift av 30. desember 1983 nr. 1969 om selvangivelsesfritak for pensjonister.
-Forskrift av 30. desember 1983 nr. 1974 om begrensning av lønnsoppgaveplikten.
-Forskrift av 23. desember 1988 nr. 1083 om levering av lønnsoppgave.