Delegering av myndighet til Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen etter lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 24c.

DatoFOR-2001-02-12-126
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2001 hefte 2
Ikrafttredelse01.03.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1974-12-20-73-§24c
Kunngjort27.02.2001
KorttittelDeleg. av myndighet til Statens dyrehelsetilsyn

Fastsatt av Landbruksdepartementet 12. februar 2001 med hjemmel i lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 24c. 

Landbruksdepartementet har 12. februar 2001 vedtatt at den myndighet til å føre tilsyn med og gi pålegg innenfor slakteriet sitt område som Landbruksdepartementet har etter lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 24c, og som trer i kraft 1. mars 2001, fra samme dato delegeres til Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen.