Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 16-1 første ledd.

DatoFOR-2001-04-06-321
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 4
Ikrafttredelse06.04.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§16-1
Kunngjort06.04.2001
KorttittelDeleg. til SD etter luftfartsloven § 16-1

Fastsatt ved kgl.res. 6. april 2001 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 16-1. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 16-1 første ledd delegeres til Samferdselsdepartementet.