Delegering av myndighet til Olje- og energidepartementet etter lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 20 og § 25 samt delegering av myndighet i tilknytning til konsesjoner gitt etter lov av 15. mars 1940 nr. 3 om vassdragene.

DatoFOR-2001-04-06-389
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2001 hefte 4
Ikrafttredelse06.04.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-10-23-3-§20, LOV-1959-10-23-3-§25
Kunngjort24.04.2001
KorttittelDeleg. av myndighet til OED

Fastsatt ved kgl.res. 6. april 2001. Fremmet av Olje- og energidepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 20 og § 25 og Kongens myndighet i tilknytning til konsesjoner gitt etter lov av 15. mars 1940 nr. 3 om vassdragene delegeres til Olje- og energidepartementet.