Delegering av myndighet til Direktoratet for naturforvaltning etter lov om viltet § 9 første ledd og § 26 nr. 7

DatoFOR-2001-04-30-1670
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2002 hefte 2
Ikrafttredelse30.04.2001
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§9, LOV-1981-05-29-38-§26, jf. FOR-2013-03-15-283
Kunngjort15.02.2002
KorttittelDelegering til DN etter viltloven

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) 30. april 2001 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 9 første ledd og § 26 nr. 7.
Tilføyd hjemmel: Delegering 15 mars 2013 nr. 283 av myndighet til Miljødirektoratet.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

Klima- og miljødepartementet delegerer med dette myndighet etter lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 9 første ledd og § 26 nr. 7 til Direktoratet for naturforvaltning.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).