Delegering av myndighet til Olje- og energidepartementet etter lov av 18. mai 2001 nr. 23 om endringer i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (forvalterordning for statens direkte økonomiske engasjement).

DatoFOR-2001-05-18-516
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2001 hefte 7
Ikrafttredelse18.05.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-05-18-23, LOV-1996-11-29-72
Kunngjort25.05.2001
KorttittelDelegering til OED etter petroleumsloven

Fastsatt ved kgl.res. 18. mai 2001 med hjemmel i lov av 18. mai 2001 nr. 23 om endringer i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (forvalterordning for statens direkte økonomiske engasjement). Fremmet av Olje- og energidepartementet. 

Fullmakt gis til Olje- og energidepartementet til å fastsette tidspunkt for ikrafttredelse av lov av 18. mai 2001 nr. 23 om endringer i lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (forvalterordning for statens direkte økonomiske engasjement).

De forretningsmessige forhold vedrørende deltakerandeler som staten eier eller forbeholder seg skal, fra det tidspunkt loven trer i kraft, ivaretas av Petoro AS, stiftet 9. mai 2001.