Delegering av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet etter lov om mål og vekt § 2.

DatoFOR-2001-06-01-562
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2001 hefte 7
Ikrafttredelse01.06.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1946-10-31-2-§2
Kunngjort08.06.2001
KorttittelDeleg myndighet til NHD etter lov om mål og vekt

Fastsatt ved kgl.res. 1. juni 2001 med hjemmel i lov av 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt § 2. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt § 2 delegeres til Nærings- og handelsdepartementet.