Delegering av myndighet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Samferdselsdepartementet etter lov om elektronisk signatur § 5 og § 24.

DatoFOR-2001-06-15-615
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2001 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-81-§5, LOV-2001-06-15-81-§24
Kunngjort15.06.2001
KorttittelDeleg myndighet til AAD og SD

Fastsatt ved kgl.res. 15. juni 2001 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur § 5 og § 24. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 15. juni 2001 nr. 81 om elektronisk signatur § 5 delegeres til Arbeids- og administrasjonsdepartementet, mens Kongens myndighet etter samme lovs § 24 delegeres til Samferdselsdepartementet.