Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov av 15. juni 2001 nr. 41 om endringer i innskuddspensjonsloven, lov om foretakspensjon og enkelte andre lover (parallelle ordninger mv.).

DatoFOR-2001-06-15-654
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2001 hefte 8
Ikrafttredelse15.06.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-41
Kunngjort22.06.2001
KorttittelDeleg. til FIN etter lov 2001:40

Fastsatt ved kgl.res. 15. juni 2001 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 41 om endringer i innskuddspensjonsloven, lov om foretakspensjon og enkelte andre lover (parallelle ordninger mv.). Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet delegeres til Finansdepartementet etter følgende deler og bestemmelser i lov av 15. juni 2001 nr. 41 om endringer i innskuddspensjonsloven, lov om foretakspensjon og enkelte andre lover (parallelle ordninger mv.):

-Lovens del IV, lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet § 13-1 nytt annet punktum.
-Lovens del VI.