Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov av 15. juni 2001 nr. 42 om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (regulering av handel med varederivater).

DatoFOR-2001-06-15-655
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2001 hefte 8
Ikrafttredelse15.06.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-42
Kunngjort22.06.2001
KorttittelDeleg. til FIN etter lov 2001:42

Fastsatt ved kgl.res. 15. juni 2001 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 42 om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (regulering av handel med varederivater). Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 15. juni 2001 nr. 42 om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (regulering av handel med varederivater) til å bestemme ikrafttredelse og gi overgangsbestemmelser delegeres til Finansdepartementet.