Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov av 15. juni 2001 nr. 43 om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (tiltak mot ulovlig innsidehandel mv.).

DatoFOR-2001-06-15-656
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2001 hefte 8
Ikrafttredelse15.06.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-43
Kunngjort22.06.2001
KorttittelDeleg. til FIN etter lov 2001:43

Fastsatt ved kgl.res. 15. juni 2001 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 43 om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (tiltak mot ulovlig innsidehandel mv.). Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 15. juni 2001 nr. 43 om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (tiltak mot ulovlig innsidehandel mv.) til å bestemme ikrafttredelse og gi overgangsbestemmelser delegeres til Finansdepartementet.