Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov av 15. juni 2001 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. 

DatoFOR-2001-06-15-657
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2001 hefte 8
Ikrafttredelse15.06.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-48
Kunngjort22.06.2001
KorttittelDeleg. til FIN etter lov 2001:48

Fastsatt ved kgl.res. 15. juni 2001 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 15. juni 2001 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv. til å bestemme ikrafttredelse og gi overgangsbestemmelser delegeres til Finansdepartementet.