Delegering av myndighet til Sosial- og helsedepartementet etter lov av 15. juni 2001 nr. 94 om endringer i apotekloven og legemiddelloven.

DatoFOR-2001-06-15-666
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 8
Ikrafttredelse15.06.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2001-06-15-94
Kunngjort22.06.2001
KorttittelDeleg. til SHD etter apotekloven mv.

Fastsatt ved kgl.res. 15. juni 2001. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 15. juni 2001 nr. 94 om endringer i apotekloven og legemiddelloven til å sette i kraft lov av 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 18 og opphevelsen av lov av 2. juni 2000 nr. 39 om apotek (apotekloven) § 9-3 delegeres til Sosial- og helsedepartementet.