Overføring av myndighet fra Nærings- og handelsdepartementet til Barne- og familiedepartementet etter pakkereiseloven kapittel 11.

DatoFOR-2001-06-22-703
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2001 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-08-25-57, FOR-1996-05-10-422, FOR-1977-03-18-3387
Kunngjort26.06.2001
KorttittelOverføring av myndighet fra NHD til BFD

Fastsatt ved kgl.res. 22. juni 2001 med hjemmel i lov av 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser (pakkereiseloven) kapittel 11. Fremmet av Statsministerens kontor. 

Myndighet etter lov av 25. august 1995 nr. 57 om pakkereiser (pakkereiseloven) kapittel 11 overføres fra Nærings- og handelsdepartementet til Barne- og familiedepartementet med virkning fra 1. juli 2001. Overføringen omfatter også forskrift av 10. mai 1996 nr. 422 om reisegaranti og stiftelsen Reisegarantifondet (Reisegarantiforskriften) og forskrift av 18. mars 1977 nr. 3387 om reisebyrådrift på Svalbard.