Delegering av myndighet til Forsvarsdepartementet etter sikkerhetsloven § 12 andre ledd, § 15 fjerde ledd, § 16 andre ledd og § 29.

DatoFOR-2001-06-29-721
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-03-20-10-§12, LOV-1998-03-20-10-§15, LOV-1998-03-20-10-§16, LOV-1998-03-20-10-§29.
Kunngjort29.06.2001
KorttittelDelegering til FD etter sikkerhetsloven

Fastsatt ved kgl.res. 29. juni 2001 med hjemmel i lov av 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) § 12 andre ledd, § 15 fjerde ledd, § 16 andre ledd og § 29. Fremmet av Forsvarsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) § 12 andre ledd, § 15 fjerde ledd, § 16 andre ledd og § 29 delegeres til Forsvarsdepartementet.