Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser til lov av 15. juni 2001 nr. 42 om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (regulering av handel med varederivater).

DatoFOR-2001-06-29-741
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2001 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2001
Sist endretFOR-2002-03-01-227
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-42, FOR-2001-06-15-655
Kunngjort03.07.2001
KorttittelIkrafttr/overg.best. endr verdipapirhandelloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2001 med hjemmel i lov av 15. juni 2001 nr. 42 om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (regulering av handel med varederivater) del III, jf. kgl.res. av 15. juni 2001 nr. 655. Endret 27 feb 2002 nr. 205, 1 mars 2002 nr. 227.

I

§ 1.Ikrafttredelse

Lov av 15. juni 2001 nr. 42 om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel (regulering av handel med varederivater) trer i kraft 1. juli 2001.

§ 2.Overgangsbestemmelser

Foretak som må ha tillatelse i henhold til lov av 17. november 2000 nr. 80 om børsvirksomhet m.m. som følge av lov 15. juni 2001 nr. 42 om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 79 (regulering av handel med varederivater), kan utøve virksomhet uten slik tillatelse inntil 1. juni 2002. Kredittilsynet kan sette frist for innsendelse av søknad.

Foretak som må ha tillatelse i henhold til lov av 19. juni 1997 nr. 79 kapittel 6 som følge av lov av 15. juni 2001 nr. 42 om endringer i lov 19. juni 1997 nr. 79 (regulering av handel med varederivater), kan utøve virksomhet uten slik tillatelse inntil 1. juni 2002. Kredittilsynet kan sette frist for innsendelse av søknad.

0Endret ved forskrifter 27 feb 2002 nr. 205, 1 mars 2002 nr. 227.

II

Vedtaket trer i kraft 1. juli 2001.