Delegering av myndighet til Vegdirektoratet etter lov om merking av forbruksvarer m.v. § 3 og § 6a.

DatoFOR-2001-07-06-821
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 9
Ikrafttredelse06.07.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-12-18-90-§3, LOV-1981-12-18-90-§8, FOR-2001-07-06-824
Kunngjort20.07.2001
KorttittelDeleg. av myndighet til Vegdirektoratet

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 6. juli 2001 med hjemmel i lov av 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3 og § 6a, jf. kgl.res. av 6. juli 2001 nr. 824. 

Samferdselsdepartementets myndighet etter lov av 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3 og § 6a, for fastsettelse av forskrift til gjennomføring av direktiv 1999/94/EF om adgang til forbrukerinformasjon om drivstofforbruk og CO₂ -utslipp i forbindelse med markedsføring av nye personbiler, delegeres til Vegdirektoratet med virkning fra 6. juli 2001.