Delegering av myndighet til Kultur- og kirkedepartementet etter lov om kringkasting § 2-1 andre ledd.

DatoFOR-2001-07-06-823
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2001 hefte 9
Ikrafttredelse06.07.2001
Sist endretFOR-2002-03-25-376 fra 01.01.2002
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1992-12-04-127-§2-1
Kunngjort20.07.2001
KorttittelDelegering til KKD etter kringkastingsloven

Fastsatt ved kgl.res. 6. juli 2001 med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 2-1 andre ledd. Fremmet av Kulturdepartementet, nå Kultur- og kirkedepartementet. Endret 25 mars 2002 nr. 376 (bl.a tittel). 

Kongens myndighet etter lov av 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting § 2-1 andre ledd til å foreta justeringer i forskrift av 25. august 1995 nr. 769 om konsesjonsområder for lokalfjernsyn1 delegeres til Kultur- og kirkedepartementet. 

0Endret ved forskrift 25 mars 2002 nr. 376 (med virkning fra 1 jan 2002).
1Ved ikrafttredelse 1. januar 2003 av forskrift av 6. juli 2001 nr. 822 om endring av forskrift om konsesjonsområder for lokalfjernsyn vil forskriftens tittel lyde «Forskrift om konsesjonsområder for analogt fjernsyn».