Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter teleloven § 9-4 og § 10-2.

DatoFOR-2001-08-31-948
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 10
Ikrafttredelse31.08.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-06-23-39-§9-4, LOV-1995-06-23-39-§10-2
Kunngjort31.08.2001
KorttittelDeleg. til Samferdselsdepartementet etter telelov

Fastsatt ved kgl.res. 31. august 2001 med hjemmel i lov av 23. juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon (teleloven) § 9-4 og § 10-2. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 23. juni 1995 nr. 39 om telekommunikasjon (teleloven) § 9-4 og § 10-2 delegeres til Samferdselsdepartementet.